KK-Aerobik závody 2014

  •  15. 3. 2014 – 1. ligový závod
  •     5. 4. 2014 – 2. ligový závod
  •  18. 5. 2014 – 3. ligový závod
  •    8. 6. 2014 – 4. ligový závod + finále ligy – Praha, Kongresové centrum
  •  všechny závody konané v ZŠ Pertoldova, Praha 4